Ảnh Họ & tên Ngày góp Giá trị Ghi chú
Số học Mặt Trời - Khoá 5 15/09/2021 1,700,000 Vnđ
SOHOCMATTROI KHOA 5 NGAY GOP QUY OXYMAP Ma g iao dich/ Trace 411593
Love Bread - Bakery 14/09/2021
Ủng hộ 1 . 500 bánh ngọt cho TNV tuyến đầu của địa phương .
Nhện Hổ Phách 14/09/2021
01 bình oxy và 01 bộ đồng hồ thở .
Vũ Minh Tâm 14/09/2021 4,500,000 Vnđ
TMT cong dong chung khoan ung ho qu y oxymap - Ma giao dich/ Trace 694347
Phu Hong Bao Lam 12/09/2021 1,000,000 Vnđ
PHU HONG BAO LAM ung ho
Vũ Thanh Quyên 11/09/2021
50 bộ đồ bảo hộ Lv3 .
Vũ Thị Thuỳ Tâm 11/09/2021 1,000,000 Vnđ
VU THI THUY TAM chuyen khoan ung ho quy oxy Tu: VU THI THUY TAM
MTQ Ẩn danh 09/09/2021 20,000,000 Vnđ
Ung ho quy OxyMap
Bích Ngọc 09/09/2021 5,000,000 Vnđ
BICH NGOC CHUYEN TIEN
MTQ Ẩn danh 09/09/2021 5,000,000 Vnđ
Ủng hộ OxyMap
«12...7»
Đóng góp