Ảnh Họ & tên Ngày góp Giá trị Ghi chú
Sai Gon bao dung 03/10/2021 20,000 Vnđ
Sai Go n bao dung Ung ho nhom tiep te ta - Ma giao dich/ Trace 032045
Kiều Kinh Luân 29/09/2021 1,000,000 Vnđ
Luan ck ho anh Hien Motor Saigon ung ho OXy Map 1tr
MTQ Ẩn danh 24/09/2021 2,000,000 Vnđ
Công ty Dịch vụ Agribank 17/09/2021 50,000,000 Vnđ
Agribank ung ho oxymap - Ma giao dich 662768
Tran Thi Kim Hoan 16/09/2021 500,000 Vnđ
Tran Thi Kim Hoan chuyen tien dong gop oxymap / Trade 286194
Công ty Dịch vụ Agribank 16/09/2021 200,000,000 Vnđ
CONG TY DICH VU AGRIBANK CHUYEN TIE N UNG HO QUY OXYMAP - DOT 4 10023781 Tu: DONG TUAN ANH
Bùi Thị Phương Lan 16/09/2021 500,000 Vnđ
ND: OXYMAP BUI THI PHUONG LAN
Công ty Dịch vụ Agribank 15/09/2021 18,000,000 Vnđ
Cong ty Dich vu Ag ribank chuyen tien ung ho quy OxyMa p Dot 3 - Ma giao dich/ Trace 23447 6
Số học Mặt Trời - Khoá 5 15/09/2021 1,700,000 Vnđ
SOHOCMATTROI KHOA 5 NGAY GOP QUY OXYMAP Ma g iao dich/ Trace 411593
Love Bread - Bakery 14/09/2021
Ủng hộ 1 . 500 bánh ngọt cho TNV tuyến đầu của địa phương .
«12...7»