Ngày chi Người nhận Nội dung chi Chứng từ Số tiền
03/03/2022 Hoàng Văn Tùng Ho tro TNV OxyMap 2,000,000 VND
22/02/2022 Hoang Van Tung Chi phi TNV 10,000,000 VND
22/02/2022 Lê Hải Quyền Chi phi TNV 10,000,000 VND
21/01/2022 Lê Tấn Hùng Thanh toán chi phí nạp oxy 5,720,000 VND
20/01/2022 Hoàng Văn Tùng Chi phí lương TNV 10,000,000 VND
20/01/2022 Lê Hải Quyền Chi phí lương TNV 10,000,000 VND
14/01/2022 Hoàng Văn Tùng Chi phí xăng xe TNV 5,000,000 VND
13/01/2022 Trần Thị Ngọc Giàu Chi phí sữa chữa xe chương trình OxyMap 986,000 VND
11/01/2022 Đoàn Hùng Cường Tài trợ thư viện Bến Tre 62,150,000 VND
31/12/2021 Trần Thanh Hùng Chi mua xe van biển số 51D-040.09 phục vụ chượng trình OxyMap 138,000,000 VND
«12...5»